Отговорност

Starbucks CEO Howard Shultz walks in field with crowds of people

Ние вярваме, че стремежът към поддържане на етични стандарти в бизнеса е жизненоважен за успеха на компанията. В подкрепа на основната мисия и ценности на Starbucks®, ние насърчаваме култура на работа, която интегрира етичните принципи на всички нива в компанията.

Добив на кафе според етични практики: Изграждане на бъдеще заедно с фермерите

Starbucks Ethical Sourcing

Независимо дали става дума за кафе, чай, какао, или промишлени стоки, ние сме ангажирани с предлагането на продукти с високо качество, които са произведени според стандартите за отговорност и устойчивост. Това включва прилагането на икономически, социални и екологични практики, подкрепа на местно ниво на земеделските производители, сътрудничество в индустриалния сектор, както и участието в програми за развитие на общността.

Всяка чаша кафе, която поднасяме, е резултат и от инвестициите, които сме направили във веригата за доставки – от фермерите и начина им на живот до общностите, в които се развиваме.