Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Отговорност

Responsibility_Partner stories

Истории на нашите партньори

Това, че сте партньор на Starbucks, означава, че сте нещо повече от просто служител – вие сте член на нашата общност.

Responsibility_sustainability

Устойчивост

Грижата за околната среда е наложителна за бъдещето на кафето и производителите му, както и за света, в който живеем.

Ethical sourcing

Етично придобиване

Кафето не би било възможно без фермерите по света, които го отглеждат. Ето защо ние работим заедно с тях, за да подкрепим устойчивите земеделски практики и техните общности.