Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Условия на използване

МОЛЯ РАЗГЛЕДАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО УСЛОВИЯТА НА ПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ САЙТ.

Тъй като използването на сайта от вас показва, че приемате тези условия, не използвайте сайта, ако не сте съгласни с условията. Ние имаме право периодично да променяме условията, така че проверявайте от време на време, тъй като продължителната ви употреба на сайта показва, че приемате тези промени.

Ако имате някакви коментари или въпроси, или има нещо, което не разбирате, моля свържете се с нас.

 
ВЪПРЕКИ ЧЕ ПРАВИМ УСИЛИЯ ДА ПРЕДОСТАВЯМЕ ТОЧНА И АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АмРест Кофи ЕООД (адрес: София, ул. „Боянски водопад" 20) НА ТОЗИ САЙТ, ВИЕ НЕ ТРЯБВА ДА СЧИТАТЕ, ЧЕ ИНФОРМАЦИЯТА Е ВИНАГИ АКТУАЛНА И ЧЕ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА STARBUCKS Е НАПЪЛНО ИЗЧЕРПАТЕЛНА.
 
 
 
АВТОРСКИ ПРАВА И ЗАПАЗЕНА МАРКА.
Освен ако не е обозначено друго, всички материали на този сайт са защитени от авторски права, търговски марки и други форми на интелектуална собственост от Starbucks, партньори и трети страни, които са предоставили лиценз на Starbucks.

Всички права са запазени.
 
 
ЛИЧНА УПОТРЕБА.
Употребата на материалите публикувани на нашия сайт е само с цел информация. Вие се съгласявате да не разпространявате, публикувате, променяте или експлоатирате съдържанието на материалите по никакъв начин. Нямате право да копирате, разпространявате или публикувате на други места материалите на този сайт или част от тях. Никаква друга употреба, репродукция или разпространение не се допуска без предварително писмено разрешение. Всяко нарушаване на тези правила, ще доведе до адекватно законно действие. Вие се съгласявате да предпазвате и защитавате Starbucks от всякакви неоторизирани употреби на материалите на този сайт. Вие признавате, че неоторизираната употреба на съдържанието на този сайт може да предизвика непоправими щети на Starbucks и че в случай на неоторизирана употреба Starbucks има правото да вземе мерки за решаване на казуса по съдебен път.
 
 
 
ОБРАТНА ВРЪЗКА И ИЗПРАЩАНЕ НА ДАННИ.
Вие се съгласявате да поемете пълна отговорност за информацията, която изпращате чрез сайта и да не изпращате материали, които са незаконни, недостоверни, оскърбителни и нецензурни. Вие се съгласявате да не изпращате информация, която би нарушила правата на която и да е трета страна, в това число авторско право, търговска марка, конфиденциалност, лични права или права на собственост.

Докато ние оценяваме интересът ви към Starbucks, не бихме искали и приели чужди идеи относно дизайна, продуктовата технология и други предложения, които сте разработили. Следователно, всеки материал, който изпратите към този сайт ще бъде считан за неподлежащ на изключителни права и лиценз за експлоатация, репродукция, модификация, публикация и превод и забрана за сегашно и бъдещо разпространение към медии. Нещо повече, вие гарантирате, че т.нар. морални права са били отказани.

 

ЛИНКОВЕ.
Някои от линковете на този сайт ще ви осигурят достъп до сайтове, които не принадлежат на Starbucks. Starbucks предоставя тези линкове само за ваше удобство. Появата на някой линк не означава, че Starbucks е обвързан или носи отговорност за съдържанието на тези сайтове. Вие ги ползвате на ваша отговорност.

 

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И СИГУРНОСТ.
За разясняване на Starbucks практиките и условията за генериране, употреба и съхранение на данните на нашите посетители, моля прочетете дяла Правила за конфиденциалност.

Бележка. Starbucks не отговаря пред вас или която и да трета страна за грешки и забавяния в съдържанието на сайта или с последващи действия. Доколкото позволяват приложимите закони, Starbucks не отговаря за директна, индиректна или последваща загуба, която възниква след употребата на и достъпа до съдържанието на този сайт или свързани сайтове. Starbucks използва значителни умения и усилия в разработването на този сайт, но не гарантира, че функционирането му ще остане непрекъснато и лишено от грешки, че сайта и неговия сървър ще бъдат лишени от вируси и че дефектите ще бъдат отстранени, въпреки че Starbucks е уведомен за тях.
 
 
НЕПЪЛНОЛЕТНИ ПОСЕТИТЕЛИ.
Starbucks съветва родителите да наглеждат децата си докато са онлайн.
 
 
 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
Тези условия на ползване са подчинени и ще бъдат интерпретирани съобразно българското законодателство и всякакви диспути, свързани с тези условия, ще бъдат предмет единствено на юрисдикцията на българската съдебна власт.
ОНЛАЙН ПРАВИЛА.
Starbucks® е компания, която е отдадена на разнообразието, ангажираността и достъпността във всичко, което правим. Тези основни ценности са основополагащи за начина, по който извършваме бизнес дейности, и се проявяват в изживяването , което предоставяме на хората – както в заведенията ни, така и в интернет пространството.

Предвид това и в съответствие с най-добрите практики, дефинирани в раздел 508 от US Rehabilitation Act и насоките за достъпност до онлайн съдържание на World Wide Web Consortium, ние постоянно правим промени за подобряването на www.starbucks.bg.

Нашият сайт се наблюдава и тества редовно от вътрешни консултанти и консултанти на трети лица относно достъпността. Тези експерти ни помагат да забелязваме проблеми в използването и да откриваме нови решения, които допълнително да подобрят достъпността.

Нашите настоящи функции за достъпност
Алтернативни детайли на текст за подходящи изображения и други нетекстови елементи.
Заглавни атрибути за допълнителна информация относно връзките и посочване на нови прозорци на браузъра.
Структурно маркиране за посочване на заглавия и списъци, които да подпомогнат разбирането на страницата.
Свързване на формулярите с етикети.
Свързване на всички клетки с данни в таблица с данни с техните заглавки.
JavaScript и листи със стилове, които да подобрят облика и функционалността на сайта. Ако тези технологии не са достъпни, се предоставя алтернативно съдържание, където е нужно, за да се гарантира годно за използване преживяване.
Скоро ще приложим функции за допълнителна достъпност. Докато продължаваме да подобряваме нашия сайт, ще отразяваме всякакви промени тук, в нашата секция за достъпност. Така винаги ще бъдете информирани за напредъка, който сме постигнали.