Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Starbucks Refresha®

Cool Lime Starbucks Refresha® Drink

Cool Lime Starbucks Refresha® Drink

Strawberry Acai Starbucks Refresha® Drink

Strawberry Acai Starbucks Refresha® Drink

Pink Coconut Starbucks Refresha® Drink

Pink Coconut Starbucks Refresha® Drink

Алергени

Не можем да гарантираме, че някой продукт не съдържа конкретен алерген, поради споделено оборудване, съдове и прибори за обработката му в нашите заведения.