Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Какво се случва със Starbucks и синдикатите?

Нашите партньори са в основата на нашия бизнес и ние се ангажираме да предоставим на всеки човек, който носи зелената престилка, възможност за по-добро бъдеще.

За онези партньори, които са избрали свободно да се асоциират и да се договарят колективно, изпълнението на това обещание означава да работите сериозно за напредък в преговорите за постигане на договорености, които отговарят на уникалните нужди на всеки обект, представляван от синдикатите.

През 2023 г. мнозинството от акционерите се обединиха около резолюция, призоваваща за независима оценка от трета страна на ангажимента на Starbucks към принципите на свободата на сдружаване и правото на колективно договаряне.

Получената независима оценка е пределно ясна и гласи, че няма доказателства, че Starbucks има или е използвала „антисиндикална игра“. Тя потвърждава факта, че компанията е предоставяла последователни уверения на партньорите, че Starbucks уважава правото им да се организират колективно, чрез честно проведени избори.

Оценката също така заключава, че Starbucks не е имала намерение да се отклони от принципите на свобода на сдружаване и правото на колективно договаряне. Компанията ще продължава да се стреми да подобри заявените от нея ангажименти и придържането си към тези важни принципи.

През последната година компанията постигна трето колективно трудово споразумение в Канада с United Steelworkers и преговорите напредват с други представени обекти в Канада.

Освен това в САЩ Starbucks е в преговори с Workers United за намиране на приемливо решение за излизане от задънената улица и съгласие относно провеждане на преговори с цел за постигане на споразумения през 2024 г.

Полезни линкове: