Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Как дезинформацията в социалните медии рефлектира върху Starbucks?

Неверни твърдения относно това кои сме и какво защитаваме, се споделят чрез социалните медии. Тази дезинформация доведе до изолирани актове на насилие и вандализъм в някои кафенета по света. Изключително важно е да разясним истинската си позиция.

Полезни линкове: