Подкрепа на производителите и техните общности

От местата, където се намират нашите заведения, до тези, в които се отглежда кафето – ние се ангажираме да създаваме и да инвестираме във възможности за хората по целия свят.

Нашият бизнес се стреми да създава възможности за хората да получат уменията, които са необходими в бързо променящата се икономическа среда. В тази посока си сътрудничим с организации от целия свят и винаги, когато можем, подкрепяме общностите на местно ниво. Различните инициативи, в които участваме, целят да обединят хората и да донесат положителна промяна.