Етични стандарти при отглеждането на какао

Подобно на кафето, подходът ни при изкупуването на какао цели да осигури дългосрочно висококачествено предлагане, като същевременно допринася положително за околната среда и качеството на живот в общностите, където се отглежда на какао.

Good Cocoa Practices, like spokes on a wheel, support each other. Organizational Stability, Internal Control Systems, Environmental Stewardship and Leadership, Social Responsibility, and Economic Accountability.

Нашите добри практики при отглеждането и изкупуването на какао са обвързани с редовни инспекции, извършвани от независими проверяващи, контролирани от SCS Global Services.

По този начин определяме ключовите области за подобрение и увеличаваме разбирането ни за динамиката на производството на какао в Западна Африка.

Над какво работим

Ние се ангажираме да подобрим Насоките за добри практики при отглеждане и изкупуване на какао. По-конкретно, планираме да:

  • Актуализираме критериите в съответствие с обратната връзка от проверяващите, доставчиците и одитора на програмата.
  • Създадем система за непрекъснато усъвършенстване, която насърчава земеделските производители и фермерските организации да подобрят производителността и да печелят повече
  • Продължим сътрудничеството със Световната фондация за какао и Bill and Melinda Gates Foundation, за да подкрепим програмата за отглеждане на какао в Западна Африка.