Етични стандарти при отглеждане на чай

Като член на Ethical Tea Partnership, ние работим заедно с партньорски компании за подобряване условията в чайната индустрия.

ННашата марка за чай Tazo предлага висококачествени, отличителни смеси на нашите клиенти. Подкрепяме общностите, които произвеждат съставките за чай Tazo® чрез проекта CHAI в партньорство с Mercy Corps. Този проект е насочен към нуждите на общностите, които развиват инициативи за подобряване на здравните услуги, ангажиране на младите хора и икономически напредък. От 2003 г. Starbucks и нашите доставчици на чай са инвестирали 2,4 млн. долара за проекта CHAI.

През изминалите две години, благодарение на проекта CHAI бяха подобрени условията на живот на повече от 28 000 души в Индия и Гватемала.