Етични принципи - Изграждане на дългосрочни отношения с фермерите – производители на кафе

Нашият успех е свързан с успеха на фермерите и доставчиците, които произвеждат продуктите ни.

Независимо дали става дума за кафе, чай, какао, или промишлени стоки, ние сме ангажирани с предлагането на продукти с високо качество, които са произведени според стандартите за отговорност и устойчивост. Това включва прилагането на икономически, социални и екологични практики, подкрепа на местно ниво на земеделските производители, сътрудничество в индустриалния сектор, както и участието в програми за развитие на общността.

Всяка чаша кафе, която поднасяме, е резултат и от инвестициите, направени във веригата за доставки и в работата на фермерите и начина им на живот, в общностите, където се развиваме.

Наша основна грижа е как и къде се произвеждат продуктите за нашите кафенета и сме отдадени на изграждането на партньорства с доставчици, които работят в съответствие с нашите ценности за социална и екологична отговорност. Поставили сме си цел до 2020 г. във всички обекти на Starbucks в Европа да работим само с яйца и съставки от производители, които са сертифицирани за свободно отглеждане.

Ние вярваме, че стремежът към поддържане на етични стандарти в бизнеса е жизненоважен за успеха на компанията. В подкрепа на основната мисия и ценности на Starbucks®, ние насърчаваме култура на работа, която интегрира етичните принципи на всички нива в компанията.

Научете повече

Подкрепяме проекти, които спомагат за подобряване на условията на труд за производителите на нашите уникални чайове Tazo®.

Научете повече

Нашият подход при изкупуването на какао цели да осигури дългосрочно снабдяване с висококачествено какао, произведено по нашите високи стандарти.

Научете повече