Разнообразие в Starbucks®

Освен с изключително кафе, Starbucks® гради своя бизнес върху човешките взаимоотношения, ангажирането на общността, както и чрез подкрепата на културното разнообразие. Ние ценим и уважаваме различията.

Diversity At Starbucks

Културното разнообразие е напълно естествено, така че то е водещ принцип и съществена част от всичко, което правим.

В Starbucks®дефинираме разнообразието под формата на уравнение.
Разнообразие = Участие + Справедливост + Достъпност

Участие: човешка съпричастност и ангажираност
Справедливост: честност и безпристрастност
Достъпност: лесно използване и липса на бариери

Стратегията за разнообразие на нашата компания се фокусира върху четири области: партньори, клиенти, доставчици и общности.

  • Партньори (нашите служители) – Търсим и ангажираме партньори, които са толкова разнообразни, колкото и общностите, на които служим. Фокусираме се върху тяхното развитие чрез обучение и подкрепа.
  • Клиенти – създаваме изживяването Starbucks® за всички клиенти, като признаваме и отговаряме на техните уникални предпочитания и нужди.
  • Общности – поддържаме и инвестираме в местни и глобални общности чрез стратегически партньорства и възможности за икономическо развитие.
  • Доставчици – ние сме надеждна и отзивчива компания от гледна точка на доставчиците. Благодарение на нашата програма за разнообразие, работим и за увеличаване на каналите от доставчици, управлявани от жени и от представители на малцинства.

Компанията ни се стреми да създава работна среда, в която се ценят хора от различен произход, и позволява на служителите да вършат най-доброто, на което са способни. Уважаваме неповторимата комбинация от индивидуален талант, опит и перспективи на всеки партньор, която прави успеха на Starbucks® възможен.

По тази причина очакваме нашите партньори да работят в дух на съпричастност, толерантност и човечност към всички клиенти, правейки нашата компания отзивчива към всички.