Бизнес етика и съответствие

Starbucks вярва, че етичното упражняване на бизнес дейност и стремежът да се постъпва правилно са жизненоважни за нашия успех.

Three Baristas Smiling

Програмата за бизнес етика и съответствие на Starbucks® е в подкрепа на нашата мисия, култура и репутация чрез предоставяне на ресурси, кoито помагат на нашите партньори да вземат етични решения при всяка стъпка от работния процес.

Програмата разработва и разпространява информационни материали, включително и такива за стандартите за бизнес поведение. Тя благоприятства правното съответствие и етичното обучение, като също така проучва деликатни проблеми като потенциални конфликти на интереси, предоставяйки допълнителни канали, чрез които партньорите могат да споделят притесненията си.

За повече информация относно програмата за бизнес етика и съответствие изпратете имейл на адрес EthicsAndCompliance@Starbucks.com.

Стандарти за бизнес поведение

Брошурата за стандартите за бизнес поведение е средство, което се разпространява до всички партньори, за да им помогне да вземат подходящи решения при работа. Стандартите са кратки насоки за очакванията на компанията относно това как всички трябва да упражняваме бизнес дейността на Starbucks® в съответствие с нашите мисия и основни ценности.