Онлайн правила

Starbucks® е компания, която е отдадена на разнообразието, ангажираността и достъпността във всичко, което правим. Тези основни ценности са основополагащи за начина, по който извършваме бизнес дейности, и се проявяват в изживяването , което предоставяме на хората – както в заведенията ни, така и в интернет пространството.

Предвид това и в съответствие с най-добрите практики, дефинирани в раздел 508 от US Rehabilitation Act и насоките за достъпност до онлайн съдържание на World Wide Web Consortium, ние постоянно правим промени за подобряването на www.starbucks.bg.

Нашият сайт се наблюдава и тества редовно от вътрешни консултанти и консултанти на трети лица относно достъпността. Тези експерти ни помагат да забелязваме проблеми в използването и да откриваме нови решения, които допълнително да подобрят достъпността.

Нашите настоящи функции за достъпност

  • Алтернативни детайли на текст за подходящи изображения и други нетекстови елементи.
  • Заглавни атрибути за допълнителна информация относно връзките и посочване на нови прозорци на браузъра.
  • Структурно маркиране за посочване на заглавия и списъци, които да подпомогнат разбирането на страницата.
  • Свързване на формулярите с етикети.
  • Свързване на всички клетки с данни в таблица с данни с техните заглавки.
  • JavaScript и листи със стилове, които да подобрят облика и функционалността на сайта. Ако тези технологии не са достъпни, се предоставя алтернативно съдържание, където е нужно, за да се гарантира годно за използване преживяване.

Скоро ще приложим функции за допълнителна достъпност. Докато продължаваме да подобряваме нашия сайт, ще отразяваме всякакви промени тук, в нашата секция за достъпност. Така винаги ще бъдете информирани за напредъка, който сме постигнали.