Отговорност

Coffee Cherries

Ние вярваме, че стремежът към поддържане на етични стандарти в бизнеса е жизненоважен за успеха на компанията. В подкрепа на основната мисия и ценности на Starbucks®, ние насърчаваме култура на работа, която интегрира етичните принципи на всички нива в компанията.

Добив на кафе според етични практики: Изграждане на бъдеще заедно с фермерите

Starbucks Ethical Sourcing

Независимо дали става дума за кафе, чай, какао, или промишлени стоки, ние сме ангажирани с предлагането на продукти с високо качество, които са произведени според стандартите за отговорност и устойчивост. Това включва прилагането на икономически, социални и екологични практики, подкрепа на местно ниво на земеделските производители, сътрудничество в индустриалния сектор, както и участието в програми за развитие на общността.

Всяка чаша кафе, която поднасяме, е резултат и от инвестициите, които сме направили във веригата за доставки – от фермерите и начина им на живот до общностите, в които се развиваме.

Околна среда: Новаторски устойчиви решения

Environment

Като компания, която разчита на земеделски продукти, ние отдавна сме наясно, че планетата е нашият най-важен бизнес партньор.

Намаляването на влиянието върху околната среда означава не само да се използва по-малко енергия и вода. Това означава и използване на технически съоръжения и изграждането на заведения, които са по-ефективни. Също така проучване на нови решения за рециклиране и намаляване на отпадъците, инвестиране във възобновяеми енергийни източници, както и работа с фермери и други организации за предотвратяване на промените в климата. Работейки заедно, можем да стигнем до по-добри решения за намаляване влиянието на нашия бизнес върху околната среда.

Общност: Създаване на нови възможности

Volunteers help with landscaping

От местата, в които се намират нашите заведения, до тези, в които се отглежда кафето – ние се ангажираме да създаваме и да инвестираме във възможности за хората по целия свят.

Нашият бизнес се стреми да създава възможност и за младите хора да получат уменията, които са необходими в бързо променящата се икономическа среда. В тази посока си сътрудничим с организации от целия свят и винаги, когато можем, подкрепяме общностите на местно ниво. Различните инициативи, в които участваме, целят да обединят хората и да донесат положителна промяна.

Доклад за глобална отговорност

Starbucks Global Responsibility Report

Научете повече за нашите цели и постижения в областта на устойчивото развитие и корпоративната социална отговорност. Прочетете годишния доклад за глобална отговорност на английски език тук.