Отговорност

Coffee Cherries

Ние винаги сме вярвали, че за изграждането на една голяма и устойчива фирма е необходимо ориентиране към резултати, пречупени през призмата на човечността. Оставайки верни на нашата мисия, ценности и ръководни принципи, ние вярваме, че е възможно да изградим една фирма от световна класа, която да има и съвест.

Етичен начин на добив: Изграждане на бъдеще заедно с фермерите

Starbucks Ethical Sourcing

Нашият успех е свързан с успеха на фермерите и доставчиците, които отглеждат и произвеждат нашите продукти.

Независимо дали става дума за кафе, чай, какао, или промишлени стоки, ние сме ангажирани с предлагането на продукти с високо качество, добити по етичен начин. Ние сме възприели всеобхватен подход към етичния начин на добив, включително икономически, социални и екологични стандарти, подкрепа на място на земеделските производители и агрономия с открити източници на информация, сътрудничество в индустриалния сектор и програми за развитие на общността. Това е инвестиция в нашата верига на доставка и в начина на живот на фермерите и доставчиците, с които работим, както и в техните общности.

Околна среда: Новаторски устойчиви решения

Environment

Като фирма, която разчита на земеделските продукти, ние отдавна сме наясно, че планетата е нашият най-важен бизнес партньор.

Намаляването на влиянието върху околната среда означава не само да се използва по-малко енергия и вода. Това означава също така изграждането на по-ефективни магазини и съоръжения, проучване на нови решения за рециклиране и намаляване на отпадъците, инвестиране във възобновяеми енергийни източници, както и работа с фермери и други фирми и организации за предотвратяване на промените в климата. Работейки заедно, можем да разбираме по-добре и да намалим влиянието върху околната среда във всички общности, до които се докосваме.

Общност: Създаване на нови възможности

Volunteers help with landscaping

От кварталите, в които се намират нашите магазини, до тези, в които се отглежда кафето – ние се ангажираме да създаваме и да инвестираме във възможности за хората по целия свят.

Ние сме фокусирани върху максималното използване на нашия бизнес и нашия обсег на дейност, за да създаваме възможности за младите хора, като си сътрудничим с организации от целия свят, за да помогнем на младите хора да получат уменията и обучението, което е необходимо, за да успеят в бързо променящата се световна икономика. Винаги, когато можем, подкрепяме и полагаме усилия на местно ниво, за да обединяваме хората, създавайки по този начин положителна промяна.

Доклад за глобална отговорност

Starbucks Global Responsibility Report

Научете повече за нашите цели и постижения в областта на устойчивото развитие и корпоративната социална отговорност. Прочетете годишния доклад за глобална отговорност на английски език тук.