Разнообразие в Starbucks

Освен изключително кафе, Starbucks изгради своя бизнес върху човешките взаимоотношения, ангажирането на общността и промотирането на културно разнообразие.

Diversity At Starbucks

Отдадени сме на това да подкрепяме култура, в която разнообразието е ценено и уважавано.  Затова е напълно естествено, че като водещ принцип разнообразието е съществено за всичко, което правим. 


В Starbucks дефинираме разнообразието под формата на уравнение.
Разнообразие = Включване + Справедливост + Достъпност

Включване: човешка съпричастност и ангажираност
Справедливост: честност и
безпристрастност Достъпност: лесно използване и липса на бариери

Нашата стратегия за разнообразие в цялата фирма се фокусира върху четири области: партньори, клиенти, доставчици и общности.

  • Партньори (нашите служители)Търсим и ангажираме партньори, които са толкова разнообразни, колкото и общностите, на които служим. Фокусираме се върху развитието на партньорите, като ги обучаваме и ангажираме.
  • Клиенти – удължаваме преживяването Starbucks на всички клиенти, като признаваме и отговаряме на техните уникални предпочитания и нужди. По този начин гарантираме изключително изживяване на клиентите чрез свързване с нашите клиенти по културно съобразен начин.
  • Общности – Поддържаме и инвестираме в местни квартали и глобални общности чрез стратегически партньорства и възможности за икономическо развитие, които задълбочават връзките ни с общностите, на които служим.
  • Доставчици – Ние сме надеждна и отзивчива компания за доставчиците, благодарение на нашата програма за разнообразие на доставчици, която работи за увеличаване на нашите канали от доставчици, управлявани от жени и от представители на малцинства.

Starbucks е отдадена на създаването на работно място, което цени и уважава хора от различни произходи, и позволява на служителите да вършат най-добрата си работа. Почитаме неповторимата комбинация от таланти, опити и перспективи на всеки партньор, която прави успеха на Starbucks възможен.

Поради тази причина очакваме нашите партньори да действат с дух на съпричастност, толерантност и човечност към всички клиенти, правейки нашата марка отзивчива към всички.