Бизнес етика и съответствие

Starbucks вярва, че етичното упражняване на бизнес дейност и стремежът да се постъпва правилно са жизненоважни за нашия успех.

Three Baristas Smiling

Програмата за бизнес етика и съответствие поддържа нашата мисия на Starbucks и помага да се защитава нашата култура и репутация чрез предоставяне на ресурси, кито помагат на нашите партньори да вземат етични решения при работа.

Програмата разработва и разпространява материали за осведоменост, включително и за стандартите за бизнес поведение; благоприятства правното съответствие и етичното обучение, проучва деликатни проблеми като потенциални конфликти на интереси и предоставя допълнителни канали, по които партньорите да споделят притеснения. Партньорите са окуражавани да докладват всички видове проблеми или притеснения на програмата чрез някой от предложените канали за комуникация.

По-голямата част от докладите, получени от програмата за бизнес етика и съответствие, включват проблеми относно взаимоотношенията на служителите. Тази тенденция се наблюдава и в други фирми в търговската или друга сфера, които предоставят алтернативни механизми на докладване като част от обширна програма за етичност и съответствие.

За повече информация относно програмата за бизнес етика и съответствие изпратете имейл на адрес EthicsAndCompliance@Starbucks.com.

Стандарти за бизнес поведение

 

Брошурата за стандартите за бизнес поведение е средство, което се разпространява до всички партньори, за да им помогне да вземат подходящи решения при работа. Стандартите са кратко изявление на някои от очакванията на компанията за това как всички трябва да упражняваме бизнес дейността на Starbucks в съответствие с нашите мисия и основни ценности.