Онлайн достъпност

Starbucks е отдадена на разнообразието, ангажирането и достъпността във всичко, което правим. Тези основни ценности са основополагащи за начина, по който извършваме бизнес дейности, и се проявяват в преживяванията, които разработваме за хората – както в кафенетата, така и в интернет пространството.

С това наум, ние постоянно правим стъпки в подобряването на Starbucks.com и в гарантирането, че е в съответствие с най-добрите практики и стандарти, дефинирани от раздел 508 от US Rehabilitation Act и насоките за достъпност до онлайн съдържание на World Wide Web Consortium.

Нашият сайт се наблюдава и тества редовно от вътрешни консултанти и консултанти на трети лица относно достъпността. Тези хора ни помагат да забелязваме проблеми в използването и да откриваме нови решения, които допълнително да подобрят достъпността до нашия сайт.

Нашите настоящи функции за достъпност

  • Алтернативни детайли на текст за подходящи изображения и други нетекстови елементи.
  • Заглавни атрибути за допълнителна информация относно връзките и посочване на нови прозорци на браузъра.
  • Структурно маркиране за посочване на заглавия и списъци, които да подпомогнат разбирането на страницата.
  • Свързване на формулярите с етикети.
  • Свързване на всички клетки с данни в таблица с данни с техните заглавки.
  • JavaScript и листи със стилове, които да подобрят облика и функционалността на сайта. Ако тези технологии не са достъпни, се предоставя алтернативно съдържание, където е нужно, за да се гарантира годно за използване преживяване.

Скоро ще приложим функции за допълнителна достъпност. Докато продължаваме да подобряваме нашия сайт, ще отразяваме всякакви промени тук, в нашето изявление за достъпност. По този начин ще знаете относно напредъка, който сме постигнали.