За нас

Случва се милиони пъти всяка седмица – клиент получава напитка от бариста на Starbucks – но всяко взаимодействие е неповторимо.

Starbucks Front Of Original Pike Place Store

То е просто момент във времето – просто една ръка, която се протяга над тезгяха, за да подаде чаша на друга протегната ръка.

Но е момент на свързване.

Проверяваме дали всичко, което правим, почита тази връзка – от нашата отдаденост към най-висококачественото кафе в света до начина, по който се ангажираме към нашите клиенти и общности да правим бизнес отговорно.

От нашето начало  като един-единствен магазин преди почти четиридесет години се опитваме да направим всяко място, на което сме били, и всяко място, което сме докоснали, малко по-добро, отколкото когато сме го намерили.